Hommage à Kieślowski VI

Hommage à Kieślowski Vi

6. Sokołowsko Festiwal Filmowy Hommage à Kieślowski w nowej formule artystycznej i organizacyjnej.

19 filmów dokumentalnych i fabularnych z Chile i Europy, także z Polski, seria paneli dyskusyjnych pod hasłem „Patrz uważnie” oraz zmieniona formuła artystyczna i organizacyjna Festiwalu Filmowego Hommage à Kieślowski. Sokołowsko, 9–11 września 2016 roku.

Jaki charakter mają te zmiany? Jaki w tym roku będzie Hommage à Kieślowski?

W roku 2016 festiwal pójdzie tropem swoistej rady i mądrego zalecenia Krzysztofa Kieślowskiego, kierowanego wielokrotnie do jego studentów w Polsce i Europie: „Patrz uważnie”.

Szczególnie istotny będzie dialog z kinem europejskim w duchu poszanowania kulturowej różnorodności i ideałów europejskich: wolności, braterstwa i równości. Zaprezentujemy filmy dokumentalne i różnorodne stylistycznie koprodukcje europejskie opowiadające o czasach, w których żyjemy oraz wpływie historycznych przewartościowań i procesów na życie człowieka. Filmy stawiające w centrum opowieści zarówno losy indywidualne, jak i zbiorowe. Obrazy te pozbawione są tezy czy recepty. To silnie emocjonalne kino zmuszające do zadawania sobie pytań, jak my sami zachowalibyśmy się w danej sytuacji i w jakim świecie dzisiaj żyjemy. Jest to pewien wycinek rzeczywistości XXI wieku, kropla, w której chcemy ujrzeć ocean – tak charakteryzuje kierunki programowe Dorota Paciarelli, dyrektor artystyczna festiwalu. – Startujących w zawodzie filmowca chcemy zachęcić do koprodukcji. Chcemy przypomnieć, że to właśnie Krzysztof Kieślowski jako reżyser i Krzysztof Zanussi jako producent byli w Polsce pionierami realizującymi filmy w koprodukcji z Francją, Niemcami, Szwajcarią i Włochami.

Filmy na tegorocznym Festiwalu Hommage à Kieślowski prezentowane będą w trzech sekcjach: Bez fikcji (dokument), Re: Interpretacje (filmy fabularne), Hommage à Kieślowski (retrospektywa filmów Kieślowskiego i filmy o jego twórczości).

Na program Festiwalu złożą się następujące tytuły:

Sekcja Bez fikcji!:
„Adwokaci – niemiecka historia” („Die Anwälte – Eine deutsche Geschichte”), reż. Birgit Schulz, Niemcy 2009 (97 min)
„Bracia”, reż. Wojciech Staroń, Polska 2015 (70 min)
„Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz”, reż. Krzysztof Kopczyński, Polska, Szwecja, Ukraina 2015 (86 min)
„Galumphing”, reż. Kamila Józefowicz, Polska 2012, (41 min)
„Fuocoammare. Ogień na morzu” („Fuocoammare”), reż. Gianfranco Rosi, Włochy, Francja 2015 (108 min)
„Latawce”, reż. Beata Dzianowicz, Polska 2007 (52 min)

Sekcja Re: Interpretacje:
„Aurora”, reż. Rodrigo Sepúlveda, Chile 2014 (98 min)
„Carte Blanche”, reż. Jacek Lusiński, Polska 2015 (101 min)
„Dwa dni, jedna noc” („Deux jours, une nuit”), reż. Jean-Pierre Dardenne i Luc Dardenne, Belgia, Francja, Włochy 2014 (108 min)
„Ja, Olga Hepnarová”, („Já, Olga Hepnarová”), reż. Tomáš Weinreb, Petr Kazda, Czechy, Polska, Słowacja 2016 (106 min)
„Moje córki krowy”, reż. Kinga Dębska, Polska 2015 (88 min)
„Fritz Bauer kontra państwo” („Der Staat gegen Fritz Bauer”), reż. Lars Kraume, Niemcy 2015 (105 min)
„Co przynosi przyszłość” („L’Avenir”), reż. Mia Hansen-Løve, Francja, Niemcy 2016 (100 min)
„Śmierć w Sarajewie” („Smrt u Sarajevu”) , reż. Danis Tanović, Francja, Bośnia, Hercegowina 2016 (85 min)
„Timbuktu”, reż. Abderrahmane Sissako, Francja, Mauretania 2014 (100 min)

Sekcja Hommage à Kieślowski:
„Trzy kolory: Czerwony”, reż. Krzysztof Kieślowski, Polska, Francja, Szwajcaria 1994 (95 min)
„Bez końca”, reż. Krzysztof Kieślowski, Polska 1984 (103 min)
„Siedem kobiet w różnym wieku”, reż. Krzysztof Kieślowski, Polska 1978 (15 min)
„Spotkanie z Krzysztofem Kieślowskim” („Begegnung mit Krzysztof Kieslowski”), reż. Andreas Voigt, Niemcy 1995 (45 min)

„Trzy kolory: Czerwony” to główny obraz retrospektywy filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Obok niego pokazane zostaną „Bez końca” i „Siedem kobiet w różnym wieku”. W tej sekcji zaprezentowany zostanie również minimalistyczny dokument Andreasa Voigta, jednego z najbardziej cenionych niemieckich reżyserów dokumentalnych, nakręcony w grudniu 1995 roku, 45-minutowy wywiad pt. „Spotkanie z Krzysztofem Kieślowskim”. Projekcji towarzyszyć będzie dyskusja z Andreasem Voigtem o trudnościach związanych z powstawaniem filmu, wartości przyjaźni i szczęścia w życiu dokumentalisty oraz wpływie kina polskiego na pokolenie filmowców z byłej NRD i sytuacji filmu dokumentalnego w dzisiejszych Niemczech.

Wątkiem tematycznym przewijającym się w tegorocznej edycji Festiwalu jest funkcjonowanie i znaczenie prawa w życiu indywidualnym i społecznym. Stanowi to punkt wyjścia debaty z udziałem Krzysztofa Piesiewicza. Jej tematem będą obserwacje współscenarzysty „Czerwonego” i „Bez końca” z jego działalności w charakterze adwokata w procesach politycznych przeciw opozycji w latach osiemdziesiątych; wybory, dylematy etyczne i moralne adwokatów oraz sposoby ich przedstawiania w kinie.

Kontynuacją współpracy z Letnią Szkołą Filmową Uherské Hradiště jest wspólna prezentacja koprodukcji czesko-polsko-słowackiej „Ja, Olga Hepnarová” i reżyserskoproducencki debiut Tomáša Weinreba i Petra Kazdy, którzy będą gośćmi festiwalu.

Festiwal otworzy nagrodzony Złotym Niedźwiedziem na Berlinale 2016 film dokumentalny włoskiego reżysera, producenta i operatora kamery Gianfranco Rosi pt. „Fuocoammare. Ogień na morzu”. Jacopo Quadri, montażysta filmu, będzie gościem specjalnym Festiwalu. W ramach masterclass i dyskusji odniesie się on m.in. do procesu powstawania ostatecznej wersji montażowej filmu. Zdjęcia do włosko-francuskiej koprodukcji trwały ponad rok i miały miejsce na wyspie Lampedusa.

Dorota Paciarelli tak objaśnia repertuarowe wybory:

Nasz festiwal jest otwarty na filmy, które nie wpisują się w nurt kina ideologicznego czy kina nachalnych politycznych przesłań. Staramy się zachować pozycję środka, a więc pozycję niezależną, którą w swych filmach zachowywał Krzysztof Kieślowski. Nawet w najbardziej radykalnych opowieściach pozostał konsekwentnie wierny zasadzie niedenuncjowania swych bohaterów, przez co uniknął niebezpieczeństwa redukcji sztuki do narzędzia politycznej agitacji. Był Europejczykiem w sensie reprezentowanych w swych filmach wartości. Przypomnijmy, że gdy odbierał nagrodę Europejskiej Akademii Filmowej za „Krótki film o zabijaniu”, powiedział jedno tylko zdanie: „I hope Poland is in Europe”, czyli: „Mam nadzieję, że Polska jest w Europie”. Nadzieję zastąpiły fakty – Polska jest dzisiaj krajem europejskim, o czym warto pamiętać w czasach rosnących nastrojów antyeuropejskich i nacjonalizmów.

Dzięki współpracy Hommage à Kieślowski z Narodowym Instytutem Audiowizualnym po raz pierwszy wybrane filmy festiwalu zobaczy także publiczność stolicy. W Warszawie przy ulicy Wałbrzyskiej będzie można obejrzeć sześć filmów z programu festiwalowego: „Adwokaci – niemiecka historia”, „Bez końca”, „Bracia”, „Ja, Olga Hepnarová”, „Fuocoammare. Ogień na morzu” i „Spotkanie z Krzysztofem Kieślowskim”. Dzięki technologii streamingu na ekranie kina Narodowego Instytutu Audiowizualnego transmitowane będą na żywo także debaty z udziałem festiwalowych gości.

Organizatorem festiwalu Hommage à Kieślowski jest Fundacja Sztuki Współczesnej „In Situ”. „In situ” oznacza z łacińskiego „w miejscu”. Nazwa odzwierciedla i wyznacza filozofię działania organizacji promującej współczesną sztukę, w tym sztukę filmową. Sokołowsko to idealna przestrzeń działań Fundacji i pole prezentacji artystów wielu dziedzin. Hommage à Kieślowski wpisuje się w ideę tworzenia miejsca. Ten aspekt działalności Festiwalu dyrektor artystyczna oraz Fundacja jako organizator uznają za priorytetowy, szczególnie w czasach silnego rozproszenia środowiska i mylnego przekonania, że Internet i media społecznościowe zastąpią bezpośredni i osobisty kontakt.

By pielęgnować pamięć, przechowywać elementy kulturowej tożsamości, a także by chronić i promować twórczość i działalność pedagogiczną, Fundacja „In Situ” w Sokołowsku kontynuuje tworzenie Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. Udaje się to dzięki ogromnemu zaangażowaniu i zaufaniu pani Marii Kieślowskiej, a także pomocy
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Audiowizualnego i przyjaciół artysty. Znalazły się tu unikatowe, pochodzące z archiwum rodziny oraz przyjaciół Kieślowskiego dokumenty, zdjęcia, w tym zbiór różnych wersji scenariuszy. Festiwalowi goście będą mieli okazję obejrzeć fragmenty Archiwum i wystawę multimedialną.

Przestrzenie festiwalowych działań rozciągają się od pomieszczeń Fundacji: wyremontowanej części zabytkowego Sanatorium dr. Brehmera, wraz z malowniczym westybulem, dającą wiele możliwości salą multimedialną, otwartą niedawno ciemnią analogową im. Zygmunta Rytki, poprzez położony niedaleko zabytkowy kinoteatr „ZDROWIE”, aż po przestrzeń całego miasteczka, gdzie staną dwa kina plenerowe.

Sokołowsko pielęgnuje pamięć o Kieślowskim, a tworząc Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego i organizując od sześciu lat festiwal filmowy, przyczynia się do promocji malowniczego Sokołowska, zmieniającego się na kilka festiwalowych dni w pulsujący punkt na kulturalnej mapie Polski.

Dorota Paciarelli, pierwsza dyrektor artystyczna festiwalu Hommage à Kieślowski, jest producentką filmową, konsultantką i menadżerką kultury. Współpracowała z Krzysztofem Kieślowskim w latach 1983–1996 jako organizatorka jego warsztatów w Europie, tłumaczka, a od 1987 roku jako agentka w krajach niemieckojęzycznych. Od lat angażuje się na rzecz poprawy jakości scenariuszy i europejskich koprodukcji oraz europejskiej współpracy kulturalnej. W latach 1990–1996 odpowiadała za zmianę profilu programowego jako dyrektor Polskiego Instytutu w Berlinie. W latach 1999–2005, jako szefowa warsztatów scenariuszowych i developmentu w funduszu regionalnym Nordmedia w Dolnej Saksonii, zajmowała się programami stypendialnymi oraz czuwała nad rozwojem scenariuszy młodych twórców. W latach 2005–2008 współtworzyła Polski Instytut Sztuki Filmowej na stanowisku zastępcy dyrektora, kierując pracą działu współpracy z UE i międzynarodowych koprodukcji. Dorota Paciarelli jest członkiem Europejskiej Akademii Filmowej i przewodniczącą zarządu Forum Krzysztofa Kieślowskiego w Berlinie, skupiającego byłych przyjaciół i studentów Kieślowskiego.

www.hommageakieslowski.pl

Organizator: Fundacja Sztuki Współczesnej „In situ”

Partner strategiczny: Outdoor Cinema

Patronat honorowy: Maria Kieślowska, Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Roman Szełemej Prezydent Miasta Wałbrzycha, Jacek Cichura Starosta Wałbrzyski, Marcin Raczyński Burmistrz Mieroszowa, Lidia Turkowicz Sołtys Sokołowska, Petr Janyška Dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, Studio Filmowe TOR

Sponsorzy: KGHM Polska Miedź S.A., Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o., SEGEPO-REFA Sp. z o.o., RONAL POLSKA Sp. z o.o.

Sfinansowano ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Gminy Mieroszów

Partnerzy: Narodowy Instytut Audiowizualny, Legalna Kultura , K. Kieślowski Forum e.V. BERLIN, KPMG Polska, A’propos Hotel Restauracja Club, Nord-Wacht Group Sp. z o.o.

Patroni medialni: TVP 2, miesięcznik KINO, magazyn SENS, magazyn Film&TVKamera, Magazyn Filmowy i serwis sfp.org.pl, portal WP.pl

Kontakt:
Dorota Paciarelli dyrektor artystyczna: dorota.paciarelli@insitu.pl
Maciej Pierzchała koordynator festiwalu: maciek.pierzchala@insitu.pl

PR festiwalu:
STREFA 101 agencja PR
Danuta Twardoch
e-mail: danuta@strefa101.com
tel. +48 502 274 718

Otagowany jako: , , , ,
__
Rafał Toborek
Pozostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Zapisz się na newsletter, aby dostawać powiadomienia o nowych wpisach wprost na swoją skrzynkę e-mailową. Nie udostępnimy nikomu Twojego adresu.
  • Archiwum

  • Kategorie

  • Do poczytania

    otwórz wszystkie | zamknij wszystkie
  • Komentarze

  • Chmura tagów